Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs

Als slechtziend of blind kind naar een school in de buurt gaan? Dat kan, met ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) in het reguliere onderwijs is dit mogelijk. Zo kan een kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, het kan een eigen vriendenkring opbouwen dichtbij huis en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

Bekijk om een indruk van de aob te krijgen dit item bij Hallo Nederland. Daarin volgen ze Jasper. Hij is leerling op KBS De Zonnewijzer in Dronten en ontvangt ambulant onderwijskundige begeleiding van Nanouk Scheening van Visio.

Jasper bij Hallo Nederland

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) is er voor leerlingen in het basisonderwijs, in het speciaal onderwijs (zoals zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), mytyl-tyltyl onderwijs), in alle vormen van het voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en indien noodzakelijk in het begin van het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. De begeleiding is voor slechtziende en blinde leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De begeleiding op het mbo, hbo en universiteit kan doorlopen tot de leeftijd van dertig jaar.

De ambulant onderwijskundig begeleider (aob'er) van Visio helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan leraren over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.

Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Dat betekent voor de aob’ers dat zij alert zijn op signalen van onveiligheid en pestgedrag. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Daarnaast houden we periodiek een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers. Ook  hebben we coördinerende aandachtsfunctionarissen Sociale Veiligheid voor de aob: Heleen Deijmann, Karin van Dijk en Deborah Lock-van de Wetering.

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. Ons beleid met betrekking tot het omgaan met Leerling dossiers is op te vragen bij de administratie van de school respectievelijk bij de administratie van de afdeling aob.

Contact

Bekijk op onze site de contactgegevens van onze aob in Zuid-, Midden- en Noord-Nederland en van Visio Onderwijs.

Aanmeldingsprocedure en financiering

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om uw kind aan te melden en de financiering.
Lees over aanmelden en financiering

Wat biedt onze aob'er

Onze ambulant onderwijskundige begeleider staat u, uw kind en de school op allerlei vlakken met raad en daad bij.
Lees over wat onze AOB-er kan betekenen

Visio-helpdesk Sport

Leerkrachten, zwemleerkrachten, sportinstructeurs en trainers: voor al uw vragen over lesgeven aan kinderen en jongeren met een visuele beperking?
Lees over onze Visio-helpdesk sport

Cursussen

Samen maken we meedoen mogelijk. Ontdek wat wél kan voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en leraren.
Lees over het cursusaanbod

Contact

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ambulante onderwijskundige begeleiding in:

Noord-Nederland: 088 585 75 00 of aobharen@visio.org

Midden-Nederland: 088 586 17 00 of aobhuizen@visio.org

Zuid-Nederland: 088 585 82 99 of aobrotterdam@visio.org

Direct aanmelden

Wilt u als ouder uw kind aanmelden, neem dan telefonisch contact op met Visio . Een medewerker brengt de vragen in kaart en geeft informatie over de stappen en doorlooptijd van het aanmeldproces.

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.