Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Aanbod van VZoT

Toegankelijkheid is van belang voor alle openbare gebouwen! Denk aan scholen, overheidsgebouwen, theaters en zorgcomplexen. Ook winkels, horeca en toerisme, openbaar vervoer locaties en centrumontwikkeling zijn gebaat bij optimale toegankelijkheid. U kunt ons betrekken bij zowel het bouwontwerp, het inrichtings- en verlichtingsplan als landschapsplannen en openbare buitenruimten. Vroege betrokkenheid in het ontwerpproces, is bevorderlijk voor de mate van toegankelijkheid. Het voorkomt bovendien aanpassingskosten van uw ontwerp. Wij bieden u maatwerk!
 
Wat kunt u van Visio Zicht op Toegankelijkheid verwachten:
  • Ondersteuning bij het opstellen van het Plan van Eisen.
  • Informatie aan de ontwerper bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten rond de visuele aspecten van toegankelijkheid.
  • Advies op Voorlopig Ontwerp.
  • Toetsing op Definitief Ontwerp.
  • Advisering bij inrichting volgens het Shared Space concept.
  • Beoordeling van kruispunten ten aanzien van de veiligheidsaspecten voor mensen met een visuele beperking. Onder een raamcontract kan dit standaard in uw proces worden opgenomen.
  • Advies bij toepassing van geleidelijnen. Zijn ze nodig en hoe realiseert u een veilige bruikbare route?
  • Professioneel advies bij uw gesprek met het gehandicaptenplatform.
  • Quick scans van gebouwen: waar liggen de quick wins?
  • Voorlichting of training van uw medewerkers. Kennis van een visuele beperking helpt uw medewerkers bij het begrip voor uw bezoekers of klanten.


VN-verdrag

Nederland heeft het "VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap" geratificeerd. Dit verdrag heeft als doel de rechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Dus ook dat mensen met een visuele beperking zonder obstakels gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld openbaar vervoer en openbare ruimten. Lees meer over het verdrag
 

Vragen over toegankelijkheid?

Als u vragen heeft voor Visio Zicht op Toegankelijkheid, stuur dan een mail naar E visiozichtoptoegankelijkheid@visio.org.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.