Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

De Vlasborch

LET OP: vanwege het coronavirus zijn bij Visio de locaties voor dagbesteding gesloten. Bezoek aan de woningen of het Visio-terrein is alleen op afspraak mogelijk. Dit om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Visio De Vlasborch is een verzorgingshuis voor ouderen met een visusbeperking. De Vlasborch biedt in het verzorgingshuis en de aanleunwoningen in Vught zorg, begeleiding en dagbesteding aan ouderen met een visuele beperking. Naast langdurig wonen is er de mogelijkheid van logeren. Vanuit het ziekenhuis kan iemand met een verworven visuele beperking op de Vlasborch revalideren. Ook cliënten met een zzp kunnen revalidatie ontvangen. De logeerkamer kan tevens ingezet worden om de mantelzorger van de nog thuiswonende visueel beperkte oudere (tijdelijk) te ontlasten. Daarnaast bieden we volledig pakket thuiszorg voor visueel beperkte ouderen die in de wijk wonen. Genoemde producten worden gefinancierd vanuit de eerste lijn, de WMO of een zorgzwaartepakket.

Samen vrije tijd delen

Ouderen met een visuele beperking hebben de dagelijkse verzorging thuis vaak wel geregeld. Maar er zijn altijd zaken die het leven leuker maken, zoals contact met leeftijdgenoten in dezelfde situatie. De Vlasborch biedt dagelijks activiteiten voor mensen met een visuele beperking. Slechtziende of blinde ouderen worden met specialistische begeleiding, hulpmiddelen en andere aanpassingen ondersteund om weer activiteiten uit te voeren die ze vanwege hun visuele beperking niet meer konden doen. Dagverzorging is mogelijk voor een of meerdere dagen per week en vindt plaats in een aangepast gebouw onder deskundige begeleiding.

Contact

Neem voor deelname aan deze activiteiten contact op met uw gemeente of met Visio De Vlasborch via 088 586 15 00. Bekijk de contactgegevens van Visio De Vlasborch in Vught. Kijk in onze agenda voor alle openbaar toegankelijke activiteiten van De Vlasborch. Dit korte filmpje geeft een beeld van ons woonzorgcentrum.

Meer informatie

Bekijk de foto's van deze locatie

Neem contact op met de intaker

Wilt u zich aanmelden bij De Vlasborch, dan kunt u terecht bij de intaker van ons woonzorgcentrum, Romy Annuschek.
Mail Romy