Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Aanmelden en financiën

Bel naar het Cliëntservicebureau als u uw kind, familielid, cliënt of uzelf wilt aanmelden. Daar hoort u wat Visio voor u kan betekenen. Bent u nog niet bekend bent met de locatie? Dan kan eerst een oriënterend gesprek gepland worden, eventueel op de locatie.

Intakegesprek

Na aanmelding houdt een medewerker van het Cliëntservicebureau een intakegesprek. De intaker vraagt om onder meer om medische gegevens. Op basis daarvan wordt bekeken of de persoon binnen de inclusiecriteria van Visio valt. De plaatsingscommissie van de locatie beslist over de plaatsing.

Wachttijden

Op dit moment zijn er geen wachttijden voor onze woon- en dagbestedingslocaties.

Financiering: Wlz en Wmo/Jeugdwet

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u naar een onafhankelijke cliëntondersteuner? Kijk dan op mee.nl of neem contact op met uw zorgkantoor. U kunt ook bij Visio terecht als u al ergens anders wordt behandeld. Wij streven naar een optimale samenwerking met andere hulpverleners.

De Wmo/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een beroep doet op specialistische begeleiding voor uw zintuigelijke handicap, bij dagbesteding en/of kortdurend verblijf (logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.

Palliatieve zorg

Visio is aangesloten op regionale netwerken rondom palliatieve zorg. Dit zijn samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Dat  heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. Het streven is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden.
 

Bekijk de tarievenlijst 2020

In dit document vindt u de tarieven voor 2020
Download de tarievenlijst

Waar zorgt Visio voor en wat betaalt u zelf?

Download de brochure Waar zorgt Visio voor en wat betaalt u zelf? Deze brochure is voor cliënten die bij Visio wonen (niet van toepassing voor dagbesteding of logeren).
Download de brochure

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.