Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Flexibele zorg - logeren

De zorg voor een kind met een visuele, verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking is niet altijd gemakkelijk. Soms is het prettig om de zorg even te kunnen overlaten aan anderen. Bij Visio in Haren en Vries kunt u terecht voor gespecialiseerde flexibele zorg: logeren (met behandeling), naschoolse opvang of andere vormen van opvang, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Flexibele zorg: logeren, naschoolse en andere kortdurende opvang

Hieronder vindt u de algemene afspraken rondom flexibele zorg die Visio in Noord-Nederland te bieden heeft. Wij zetten ons in voor een zo plezierig mogelijk verblijf van cliënten in onze locaties in Haren en Vries.

Cliënten met beperkingen

Flexibele zorg van Visio is bedoeld voor cliënten met een visuele, verstandelijke, en/of een meervoudige beperking. We gaan ervan uit dat cliënten op werkdagen naar een kinderdagcentrum, behandelcentrum, school, werkplaats of dagbesteding gaan. Er geldt geen maximumleeftijd voor logeren.

Indicatie en tarieven

Er is een geldige indicatie nodig. De tarieven zijn gebaseerd op het NZA-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze kosten worden elk jaar opnieuw geïndexeerd en vastgelegd in een zorgcontract.

Begeleiding

Er is op de locaties altijd professionele begeleiding aanwezig als er cliënten zijn. Daarnaast is er ruimte voor stagiairs en zetten we vrijwilligers in.

Ondersteuningsplan

De uitvoering van de te bieden zorg ligt vast in een zorgplan of behandelplan dat samen met de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers is opgesteld.

Haren en Vries

Opvang vindt plaats in Haren en Vries:

Rijksstraatweg 288a
9752 CL Haren

Holtveen 18
9481 TL Vries

Openingstijden

De logeerhuizen zijn 365 dagen per jaar geopend, mits er vraag is van tenminste twee cliënten. Op werkdagen zijn de locaties open van 15.00 uur tot 09.30 uur. In vakanties, weekeinden en bij meerdere aanvragen zijn de locaties ook overdag open voor een aangepast tarief. Bij aanvragen van meerdere cliënten kunnen de locaties ook voor een dagdeel open, bijvoorbeeld voor woensdagmiddagopvang.

Vervoer

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten moeten het vervoer naar en van het logeeradres regelen.

Medicatiebeleid

  • De ouders geven de medicatie mee aan de cliënt.
  • Medicatie wordt geleverd in de originele verpakking, met bijsluiter.
  • Spuiten worden met herkenbare streepjes meegeleverd.
  • Er worden voor de lengte van de logeerperiode voldoende medicatie en spuiten meegegeven.
  • Ouders zorgen via hun apotheek voor een aftekenlijst met het meest actuele medicatieoverzicht van de cliënt. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers accorderen deze aftekenlijst met een paraaf.
  • Op de aftekenlijst mogen geen handgeschreven aanvullingen staan. Bij verandering van medicatie geeft u een nieuwe lijst mee.
  • Begeleiders volgen de instructies uit het medicatieprotocol.

Ziekte

Als een cliënt ziek wordt tijdens zijn of haar verblijf worden ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers gebeld voor overleg. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind te komen halen. Als de cliënt op de locatie blijft, volgen begeleiders de instructies van een eventueel ingeroepen arts. Eventuele andere afspraken staan beschreven in het zorgplan of ondersteuningsplan.

Afmelden

Bij verhindering, bijvoorbeeld door ziekte, moet dit tijdig, en minstens 24 uur van tevoren, worden doorgegeven via kortdurendverblijfNN@visio.org. Bij afmeldingen binnen 24 uur vindt registratie en doorberekening plaats volgens de algemene voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van Koninklijke Visio.

Schade

Schade door toedoen van medewerkers wordt vergoed. Bij schade door toedoen van cliënten worden de kosten verhaald op de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.

Hulpmiddelen, verzorgingsproducten en luiers

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers geven als het nodig is hulpmiddelen, verzorgingsproducten en luiers mee met de cliënt.

Linnen- en beddengoed

Op de locaties is linnen- en beddengoed aanwezig. Het is natuurlijk mogelijk dat cliënten een eigen dekbed, kussen of iets dergelijks meenemen.

Het merken van persoonlijke spullen

Het is belangrijk om persoonlijke spullen (kleding, inclusief schoenen en jassen) te voorzien van de naam van de cliënt. Denk ook aan toiletartikelen en speelgoed.

Maaltijden

Warme maaltijden, broodmaaltijden, melk, koffie, thee, frisdrank en fruit zijn voor logees inbegrepen. Bij naschoolse opvang wordt een vergoeding gevraagd. Specialistische voeding en sondevoeding geven ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers mee met de cliënt.

Informatie en reserveren

Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld waarbij de beschikbaarheid van een (aangepast) bed, de samenstelling van de groep cliënten en de begeleidings-, behandelmogelijkheden belangrijke factoren zijn.

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers ontvangen twee keer per jaar een aanvraaglijst:

  • in september voor aanvragen van januari tot en met augustus;
  • in maart voor aanvragen van september tot en met december.

De aanvragen worden bevestigd zodra dit mogelijk is, maar uiterlijk twee maanden na ontvangst van de lijsten. Deze bevestiging vindt plaats via kortdurendverblijfNN@visio.org. Daarbij wordt om een ontvangstbevestiging gevraagd. Via dit e-mailadres kunnen ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers ook wijzigingen doorgeven en tussentijdse aanvragen sturen.

Van harte welkom

Wij zetten onze expertise graag ook voor u in bij kortdurende opvang. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten in Haren of Vries. U bent van harte welkom.

Bekijk hieronder een filmpje van hoe Lise zich ontwikkelt bij Visio De Heukelom.
U gaat naar een video over flexibele zorg bij De Heukelom

Filmpje ervaringen ouders

Weten hoe ouders de flexibele zorg voor hun kind bij Visio De Heukelom ervaren?
Bekijk het filmpje van Lise

Uw kind is van harte welkom

Bij De Heukelom kunnen slechtziende en blinde kinderen logeren, wonen of langskomen voor dagbesteding. 

Belangstelling? Neem telefonisch (via 06 52 67 97 32) of per mail contact op met Simonet de Vries, manager Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland.
mail Simonet de Vries

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.