Visio maakt gebruik van cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Shared Space

Shared Space is een concept voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. In een Shared Space-gebied ontbreekt vaak een traditionele indeling in rijbanen, fietspaden en trottoirs. Ook zijn er geen stoplichten en zebrapaden meer. Het ontwerp beoogt dat voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer rekening houden met elkaar in een gebied waar iedereen te gast is en niemand de overhand heeft.
 

Lastig oriënteren

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Koninklijke Visio is gebleken dat gebieden die volgens dit concept zijn vormgegeven minder toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking dan conventioneel ingerichte omgevingen. Het ontbreken van gebruikelijke structuur, zoals trottoirbanden en oversteekplaatsen, kan voor hen leiden tot problemen met oriënteren en het vinden van de weg. Het aanleren van veilige en vertrouwde routes is moeilijker en slechtziende en blinde mensen voelen zich er minder op hun gemak.
 

Gids Shared Space

De uitdaging voor ontwerpers is om essentiële elementen voor mensen met een visuele beperking op te nemen in het ontwerp van de ruimte, zonder het Shared Space-concept geweld aan te doen. Om die reden stelt Visio de Shared Space-gids ter beschikking met achtergrondinformatie en richtlijnen. Hiermee krijgt u inzicht in de specifieke eisen die worden gesteld aan een voor slechtziende en blinde mensen toegankelijke omgeving.
 

Onderlinge samenhang

Visio stelt nadrukkelijk dat de uiteindelijke uitwerking van de richtlijnen meer kennis vereist dan deze gids biedt. Het eenvoudigweg toepassen ervan leidt dan ook niet automatisch tot een toegankelijk ontwerp. De afzonderlijke details komen alleen dan tot hun recht wanneer zij in onderlinge samenhang worden toegepast. De juiste toepassing van de aandachtspunten hangt bovendien sterk af van de plaatselijke omstandigheden. Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, is het dan ook van belang om gericht advies in te winnen en het totaalontwerp te laten toetsen door een expert. Visio is u hierbij graag van dienst vanuit de specifieke dienstverlening Visio Zicht op Toegankelijkheid.

Externe links

Tekstversie Gids Shared Space

De uitdaging voor ontwerpers is om essentiële elementen voor mensen met een visuele beperking op te nemen in het ontwerp van de ruimte, zonder het Shared Space-concept geweld aan te doen.
Download tekstversie

Uitgebreide gids ontwerpers

Eccolo heet een uitgebreide versie van de Shared Space-gids met foto's op hun website staan. De uitdaging voor ontwerpers is om essentiële elementen voor mensen met een visuele beperking op te nemen in het ontwerp van de ruimte, zonder het Shared Space-concept geweld aan te doen.
Bekijk uitgebreide versie